Dịch vụ về xe ô tô

Nhập khẩu và phân phối nông sản và các chất bổ sung làm nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi.