Mô Hình Hệ Thống Trạm MPS

Giá:2,000,000 đ
  • Hệ thống bao gồm các trạm ghép linh hoạt với nhau tạo thành 1 hệ thống đào tạo cơ điện tử từ cơ bản đến nâng cao:
+ Trạm cung cấp (DI)
+ Trạm kiểm tra (TE)
+ Trạm gia công (PR)
+ Trạm tay hắp (HA)
+ Trạm trung gian (TU)
+ Trạm Robot (RO)
+ Trạm lắp ráp (AS)
+ Trạm phân loại (SO)
+ Trạm lưu trữ (ST)
 
Hotline tư vấn, bán hàng
Hotline tư vấn, bán hàng
  • Hệ thống bao gồm các trạm ghép linh hoạt với nhau tạo thành 1 hệ thống đào tạo cơ điện tử từ cơ bản đến nâng cao:
+ Trạm cung cấp (DI)
+ Trạm kiểm tra (TE)
+ Trạm gia công (PR)
+ Trạm tay hắp (HA)
+ Trạm trung gian (TU)
+ Trạm Robot (RO)
+ Trạm lắp ráp (AS)
+ Trạm phân loại (SO)
+ Trạm lưu trữ (ST)