Mô Hình Kết Cấu Dây Truyền Sản Xuất

  • Hệ thống có kích thước nhỏ phù hợp cho giảng dạy về tự động hóa và vận hành hệ thống điện trong 1 nhà máy sản xuất thu nhỏ
  • Cấu tạo và các phương thức lắp đặt thông qua lắp ráp và tháo dỡ trong mỗi quá trình sửa chữa và vận hành
  • Nâng cao khả năng lập trình ứng dụng thông qua điều khiển PLC 
Hotline tư vấn, bán hàng
Hotline tư vấn, bán hàng
  • Hệ thống có kích thước nhỏ phù hợp cho giảng dạy về tự động hóa và vận hành hệ thống điện trong 1 nhà máy sản xuất thu nhỏ
  • Cấu tạo và các phương thức lắp đặt thông qua lắp ráp và tháo dỡ trong mỗi quá trình sửa chữa và vận hành
  • Nâng cao khả năng lập trình ứng dụng thông qua điều khiển PLC