Mô hình khí nén cơ bản

- Giới thiệu cho sinh viên hiểu được  về điều khiển điện khỉ nén  
- Làm quen với thiết bị khí nén 
- Các khái niệm điện cuộn hút van điện từ 
- Kỹ thuật điện cơ bản 
- Các sơ đồ Ladder
- Các mạch khí nén cơ bản  được điều khiển bằng điện cơ bản
- Các mạch chức năng logic AND và OR cơ bản
- Các hệ thống chức năng
Hotline tư vấn, bán hàng
Hotline tư vấn, bán hàng
- Giới thiệu cho sinh viên hiểu được  về điều khiển điện khỉ nén  
- Làm quen với thiết bị khí nén 
- Các khái niệm điện cuộn hút van điện từ 
- Kỹ thuật điện cơ bản 
- Các sơ đồ Ladder
- Các mạch khí nén cơ bản  được điều khiển bằng điện cơ bản
- Các mạch chức năng logic AND và OR cơ bản
- Các hệ thống chức năng