Mô hình thực hành thủy lực cơ bản

Giúp học viên tiếp cận với hệ thống thủy lực và điện thủy lực trong công nghiệp
- Hiểu được nguyên tắc hoạt động của các phần tử thủy lực và điện thủy lực
- Hiểu được nguyên tắc đường đi của dầu trong các van thủy lực
- Giúp học viên đấu nối lắp ghép các phần tử lại với nhau để tạo ra một hệ thống điều khiển thủy lực điện thủy lực cơ bản
Hotline tư vấn, bán hàng
Hotline tư vấn, bán hàng
Giúp học viên tiếp cận với hệ thống thủy lực và điện thủy lực trong công nghiệp
- Hiểu được nguyên tắc hoạt động của các phần tử thủy lực và điện thủy lực
- Hiểu được nguyên tắc đường đi của dầu trong các van thủy lực
- Giúp học viên đấu nối lắp ghép các phần tử lại với nhau để tạo ra một hệ thống điều khiển thủy lực điện thủy lực cơ bản