Bộ lập trình PLC CỠ NHÕ - EASY

 PLC Easy  512

- Cáp lập trình

- Bộ nguồn  220V/24VDC

- Có gắn công tắc trạng thái vào, đèn hiển thị ngõ ra, nguồn nuôi

 

Hotline tư vấn, bán hàng
Hotline tư vấn, bán hàng

 PLC Easy  512

- Cáp lập trình

- Bộ nguồn  220V/24VDC

- Có gắn công tắc trạng thái vào, đèn hiển thị ngõ ra, nguồn nuôi

 

 PLC Easy  512

- Cáp lập trình

- Bộ nguồn  220V/24VDC

- Có gắn công tắc trạng thái vào, đèn hiển thị ngõ ra, nguồn nuôi