Bộ Thực Hành Động Cơ Servo Điều Khiển Vị Trí

  • Thiết bị được gá lắp trên bộ bàn được làm từ nhôm định hình ,thành phần chuyển động tịnh tiến theo trục Z được thiết kế bao gồm 1 xylanh chuyển động tịnh tiến, 1 xylanh kẹp , thành phần chuyển động tịnh tiến theo trục x, y được điều khiển bằng động cơ servo
  • Thực hành viết chương trình PLC điều khiển vị trí theo trục x, y, z
     
Hotline tư vấn, bán hàng
Hotline tư vấn, bán hàng
  • Thiết bị được gá lắp trên bộ bàn được làm từ nhôm định hình ,thành phần chuyển động tịnh tiến theo trục Z được thiết kế bao gồm 1 xylanh chuyển động tịnh tiến, 1 xylanh kẹp , thành phần chuyển động tịnh tiến theo trục x, y được điều khiển bằng động cơ servo
  • Thực hành viết chương trình PLC điều khiển vị trí theo trục x, y, z