Mô Hình Thực Hành Tự Động Hóa Cơ Bản

  • Mô hình giúp người học tìm  hiểu về tự động hóa các quy trình sản xuất cơ bản như vận chuyển, chế tạo, phân loại, kiểm tra và lưu trữ
  • Bàn làm việc bằng chất liệu nhôm định hình và các module điều khiển để dễ dàng cho việc lắp đặt
  •  Tìm hiểu các bộ phận như cảm biến và cơ cấu chấp hành
  • Tìm hiểu chức năng của hệ thống đào tạo PLC
Hotline tư vấn, bán hàng
Hotline tư vấn, bán hàng
  • Mô hình giúp người học tìm  hiểu về tự động hóa các quy trình sản xuất cơ bản như vận chuyển, chế tạo, phân loại, kiểm tra và lưu trữ
  • Bàn làm việc bằng chất liệu nhôm định hình và các module điều khiển để dễ dàng cho việc lắp đặt
  •  Tìm hiểu các bộ phận như cảm biến và cơ cấu chấp hành
  • Tìm hiểu chức năng của hệ thống đào tạo PLC