Tin tức & Sự kiện

Công văn 4055/BHXH-CSYT ngày 23/12/2020 của BHXH Việt Nam về mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến kể từ ngày 01/01/2021

31/12/2020

      Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới ban hành công văn 4055/BHXH-CSYT về việc thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế. Cụ thể, theo công văn này, căn cứ khoản 6 Điều 22 Luật BHYT 2008 (sửa đổi 2014), người tham gia BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước sẽ được quỹ BHYT chi trả các chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi BHYT và mức hưởng như đi KCB đúng tuyến từ ngày 01/01/2021.

Các tin khác