Tin tức & Sự kiện

Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các sơ sở trợ giúp xã hội (trong đó có dịch vụ chăm sóc người cao tuổi)

18/12/2020

Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cá cơ sở trợ giúp xã hội

Các tin khác