Tin tức & Sự kiện

Luật Lao Động áp dụng từ ngày 01/01/2021

25/12/2020

Luật Lao Động áp dụng từ ngày 01/01/2021

           Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 có nhiều điểm thay đổi, ví dụ như::
1. Hợp đồng lao động: chấp nhận hợp đồng lao động điện tử dưới hình thức dữ liệu, không còn hợp đồng lao động mùa vụ....
2. Lương thưởng: được nghỉ 2 ngày dịp quốc khánh 2/9 hưởng nguyên lương, quy định về lãi suất khi tính tiền đền bù do chậm trả lương cho người lao động, khộng được ép người lao động nhận lương dưới hình thức hàng hóa dịch vụ...
3. Thử việc:
4. Giờ làm việc, nghỉ ngơi
5. Kỷ luật lao động
6. Nghỉ hưu của người lao động
    Và nhiều thay đổi khác...
Các tin khác