Góc báo chí

LUẬT ĐẤU THẦU

28/11/2020

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số: 43/2013/QH13 
 

LUẬT ĐẤU THẦU
Chương I: Quy định chung
Chương II: Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thấu chuyên nghiệp
Chương III: Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu
Chương IV: Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; xét duyệt trúng thầu
Chương V: Mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc, vật tư y tế; cung cấp sẳn phẩm, dịch vụ công
Chương VI: Lựa chọn nhà đầu tư
Chương VII: Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng
Chương VIII: Hợp đồng
Chương IX: Trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
Chương X: Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu
Chương XI: Hành vi bị cấm và sử lý vi phạm về đấu thầu
Chương XII: Giải quyết kiến nghị và tranh chấp trong đấu thầu
Chương XIII: Điều khoản thi hành
Cụ thể link tham khảo: 
https://luatvietnam.vn/dau-thau/luat-dau-thau-2013-83384-d1.html
-PDA-

 

Các tin khác