Tin Tổng hợp

Công tác vệ sinh nguồn nước tại Vinh Quang Group

11/12/2020

Công tác vệ sinh nguồn nước định kỳ tại Vinh Quang Group

Vinh Quang Group luôn chú trọng tới vấn đề sức khỏe của CBCNV, chính vì vậy vấn đề vệ sinh cũng như thau bể chứa nước trên mái cũng như bể chứa ngầm luôn được đảm bảo...

Các tin khác