Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 14 Năm 2021

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 14 Năm 2021

(09/04/2021)
Sau đây là những văn bản mới nổi bật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được tuần qua (từ ngày 29/3 - 4/4/2021):
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 01/2021

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 01/2021

(15/01/2021)
Tháng đầu tiên của năm 2021 là thời điểm có hiệu lực của nhiều quy định liên quan đến các lĩnh vực khác nhau. Trong đó có tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động; quy định được sử dụng pháo trong các dịp lễ Tết, cưới hỏi, sinh nhật…
Công văn 4055/BHXH-CSYT ngày 23/12/2020 của BHXH Việt Nam về mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến kể từ ngày 01/01/2021

Công văn 4055/BHXH-CSYT ngày 23/12/2020 của BHXH Việt Nam về mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến kể từ ngày 01/01/2021

(31/12/2020)
      Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới ban hành công văn 4055/BHXH-CSYT về việc thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế. Cụ thể, theo công văn này, căn cứ khoản 6 Điều 22 Luật BHYT 2008 (sửa đổi 2014), người tham gia BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước sẽ được quỹ BHYT chi trả các chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi BHYT và mức hưởng như đi KCB đúng tuyến từ ngày 01/01/2021.
Phân biệt sự khác nhau giữa Luật - Nghị định - Nghị quyết - Thông tư

Phân biệt sự khác nhau giữa Luật - Nghị định - Nghị quyết - Thông tư

(26/12/2020)
Trong Pháp Luật Việt Nam có rất nhiều loại văn bản khác nhau như Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Thông tư liên tịch, ...
Trừ Luật ra, còn lại Nghị quyết, Nghị định, Thông tư đều là văn bản dưới luật. Thứ tự các loại văn bản luật và hiệu lực cao thấp như sau :

TÓM TẮT CÁC HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(18/12/2020)
Các căn cứ lập tóm tắt:
- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ
ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu. (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014);
- Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/06/2014 V/v thực hiện Luật đấu thầu 43/2013 và Nghị định 63/2014/CP.
-PDA-
Quy định về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Quy định về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

(18/12/2020)
Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 (Thông tư 11) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng
Luật Đầu tư công năm 2019

Luật Đầu tư công năm 2019

(11/12/2020)

– những bước tiến mới trong chính sách đầu tư công

VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN MỚI

(11/12/2020)
Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 06/8/2020. 
QUY ĐỊNH VỀ CÁ NHÂN THAM GIA ĐẤU THẦU

QUY ĐỊNH VỀ CÁ NHÂN THAM GIA ĐẤU THẦU

(05/12/2020)
Các cá nhân thuộc đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
 
NGHỊ ĐỊNH SỐ: 63/2014/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 63/2014/NĐ-CP

(05/12/2020)
NGHỊ ĐỊNH SỐ: 63/2014/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
LUẬT ĐẤU THẦU

LUẬT ĐẤU THẦU

(28/11/2020)
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số: 43/2013/QH13