Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doan

(10/04/2021)
            Nghị định này cho phép doanh nhệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng chống dịch Covid 19 tại Việt Nam thông qua: Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y tế; đơn vị vũ trang...
            Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và năm 2021.

Đề xuất thêm nhiều đối tượng được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất

(09/04/2021)
Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Trong đó, có thêm nhiều đối tượng được đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất.

Hướng dẫn mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

(03/04/2021)
Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 3/5/2021.

Được trừ thuế TNDN khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

(03/04/2021)
                 Để tạo điều kiện thuận lợi cũng như khuyến khích những tổ chức, doanh nghiệp tham gia ủng hộ, tài trợ cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, vừa qua Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) trình Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

(27/02/2021)
 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP)....

Luật Lao Động áp dụng từ ngày 01/01/2021

(25/12/2020)
Luật Lao Động áp dụng từ ngày 01/01/2021

Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 09/01/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán b

(21/12/2020)
           Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi chiết một số điều của Luật Quản lý thuế

(18/12/2020)
Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các sơ sở trợ giúp xã hội (trong đó có dịch vụ chăm sóc người cao tuổi)

(18/12/2020)
Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cá cơ sở trợ giúp xã hội

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019

(30/11/2020)

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019

Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.